koala [Where to see koalas in the wild in Australia]